The Blog

pexels-fauxels-3184405

“Hoe vergroot je vrouwelijk leiderschap in je bedrijf en waarom dit belangrijk is.”

We kunnen inmiddels het bestaan van genderdiscriminatie niet meer ontkennen, toch? Sommige mannen krijgen volledig de vrijheid om hun eigen loopbaantraject te kiezen. Terwijl zij hun reis binnen een organisatie beginnen, krijgen zij doorgaans de verantwoordelijkheden die vrouwen niet krijgen. Dit is het gevolg van sommige werkgevers die vrouwen beschouwen als minder bekwaam wanneer het aankomt op bepaalde taken. Dit biedt mannen vervolgens de kans om gezien, gewaardeerd en erkend te worden binnen een organisatie. Bovendien is het een feit dat, in verschillende organisaties, de loonschalen voor mannen hoger zijn dan die van vrouwen. Positional bias is nog een soort gendervooroordeel op de werkvloer die voorkomt dat vrouwen de zakelijke ladder kunnen beklimmen. In veel organisaties krijgen vrouwen niet de mogelijkheid om in het bestuur te komen. Dit is exact waarom de nieuwe code of corporate governance het verplicht heeft gesteld om tenminste één actief, vrouwelijk bestuurslid te hebben. Er zijn enkele bedrijven die alleen de alledaagse en hectische taken aan vrouwen geven, terwijl andere organisaties geen vrouwen uitnodigen voor belangrijke vergaderingen. Is dit eerlijk? In de afgelopen paar decennia zijn er veel vrouwelijke werknemers geweest die in klokkenluiders zijn veranderd door hun werkgevers aan te klagen. Deze vrouwen mochten niet leiden; ze werden gekleineerd en ontslagen omdat ze voor hun rechten opkwamen. Er worden vrijwel dagelijks nieuwe regels geïmplementeerd om de rechten van vrouwen te beschermen en om ervoor te zorgen dat ze de kansen krijgen om te leiden, maar dit is niet mogelijk totdat alle betrokken partijen eraan werken om vrouwelijk leiderschap in organisaties te vergroten.

Het belang van vrouwelijk leiderschap:

Waarom denk jij dat vrouwelijk leiderschap van belang is? Hebben we dit echt nodig? Ja, dat hebben we zeker. Veel grote bedrijven wereldwijd zijn er onlangs achtergekomen dat vrouwelijk leiderschap veel voordelen met zich meebrengt voor een organisatie. Daarnaast zijn ze er ook achtergekomen dat vrouwen onvervangbaar zijn in bestuurskamers en in leiderschapsposities. 

 

Ten eerste kunnen vrouwelijke leiders helpen om de salariskloof te dichten die is veroorzaakt door gender bias. Wanneer mannen en vrouwen aan het begin van hun carrière staan, krijgen mannen vaak betere mogelijkheden, waardoor zij in goed betalende, leidinggevende posities komen. Aan vrouwen, aan de andere kant, worden zulk soort posities niet aangeboden. Dit probleem kan worden verholpen door vrouwen in leidinggevende posities neer te zetten. 

 

Ten tweede bieden vrouwen in leiderschapsrollen vaak een breed scala aan perspectieven om met betere oplossingen te komen. Hun diverse ervaringen en perspectieven brengen niet alleen innovaties aan bedrijf, maar helpen ook met het uitwerken van betere strategieën voor de lange termijn. Dit is precies waarom bedrijven met meer diversiteit het verder schoppen dan bedrijven met weinig diversiteit. Daarom zijn leidinggevende vrouwen in elke organisatie vereist. 

 

Ten derde is het wetenschappelijk bewezen dat gender-diverse bedrijven betere financiële resultaten boeken. Diversiteit leidt tot unieke en verschillende ideeën binnen een bedrijf, waardoor groei wordt geaccelereerd in combinatie met een betere duurzaamheid. Deze diversiteit houdt niet alleen een gelijk aantal mannen en vrouwen binnen de organisatie in, maar ook een gelijk aantal vrouwen en mannen in leidinggevende posities. Hierom is vrouwelijk leiderschap dus van aanzienlijk belang voor het succes van een bedrijf. 

 

Daarnaast staan vrouwen erom bekend dat ze betere mentors zijn in vergelijking met mannen. Hoezo? Onderzoek wijst uit dat, wanneer het aankomt op het begeleiden en op het mentorschap van jonge werknemers, vrouwen bewezen beter zijn hierin. We kunnen de kracht van rolmodellen niet ongedaan maken, toch? Rolmodellen inspireren vervolgens anderen om net zoals hen te worden. Ongeacht het geslacht, heeft iedereen een goede mentor nodig om te kunnen slagen qua carrière. Dus zijn vrouwen in leidinggevende rollen en als mentors nodig om een toekomstige generatie vrouwelijke leiders te begeleiden en sterker te maken. 

 

Tot slot is het opgevallen dat, met de jaren, vrouwen beter kunnen onderhandelen bij situaties met grote belangen. Ze zijn effectiever en efficiënter bij het maken van deals, zelfs wanneer de belangen groot zijn. Vrouwen staan erom bekend dat ze overeenkomsten kunnen sluiten, zelfs wanneer dit mannen niet lukt; echter hebben zij de autoriteit nodig om dit te kunnen doen. Om deze redenen is het belang van vrouwen in een organisatie van erg groot en dit verklaart ook waarom vrouwelijk leiderschap de sleutel is tot succes in een organisatie. 

Nu we hebben vastgesteld dat het erg belangrijk is om vrouwen in leidinggevende rollen te hebben, is de belangrijkste vraag: hoe kun jij vrouwelijk leiderschap in je bedrijf vergroten?

Neem actief vrouwen aan in je bedrijf:

Het bieden van gelijke kansen en het aannemen van vrouwen in verschillende leiderschapsposities vormen de eerste stap richting vrouwelijk leiderschap in jouw bedrijf. Je kunt ook het beste de samenstelling van de werknemers analyseren om voor gelijkheid te zorgen. Er moeten, indien noodzakelijk, direct een aantal stappen worden ondernomen. Zodra de sollicitatie is afgerond, dien je werknemersenquêtes af te nemen om te kijken of er potentiële- of bestaande ongelijkheden aanwezig zijn. Focus je op het gelijk behandelen van vrouwelijke sollicitanten vergeleken met mannelijke sollicitanten tijdens het recruitmentproces voor hoge leidinggevende functies.

Trainingen geven aan vrouwelijke personeelsleden:

Het bieden van trainingen aan vrouwelijke personeelsleden zorgt ervoor dat het vrouwelijk leiderschap binnen een organisatie verbetert. Dit is in de vorm van een training in gendergelijkheid die erop gericht is om kennis, tools en technieken te bieden. Op deze manier kunnen de vaardigheden van vrouwen worden verbeterd, maar ook hun houding en gedrag kunnen op positieve wijze worden beïnvloed. Formele trainingen en workshops dienen in jouw bedrijf te worden georganiseerd om vrouwelijk leiderschap te verbeteren. Daarnaast horen bestaande werknemers ook regelmatig informele trainingen te krijgen, waarbij hun ervaringen en kennis worden gedeeld met vrouwelijke medewerkers.

Ontwikkel en promoot een vrouwvriendelijke organisatorische cultuur:

De organisatorische cultuur fungeert vaak als één van de obstakels richting vrouwelijk leiderschap. Zelfs wanneer een vrouw het schopt tot een leidinggevende functie, kan de organisatorische cultuur vrouwen behandelen als buitenbeentjes en ze vervreemden van het nemen van belangrijke besluiten. Daarnaast wordt ook het uiten van meningen en ideeën belemmerd. Om deze redenen is het van belang om een vrouwvriendelijke cultuur binnen je bedrijf te ontwikkelen, waarbij vrouwelijk leiderschap wordt gestimuleerd en waarbij vrouwen niet op hun geslacht, maar op hun talenten en vaardigheden worden beoordeeld.

Flexibiliteit qua schema’s:

Je moet flexibele werkprogramma’s stimuleren die bij je vrouwelijke werknemers passen. Hen de mogelijkheid bieden om een paar dagen op afstand te werken, kan er al voor zorgen dat zij zich bemoedigd voelen. Als een vrouwelijke leidinggevende wat tijd thuis moet doorbrenge, zou dit mogelijk moeten kunnen zijn. Daarnaast is het goed om als bedrijf het vertrouwen te hebben dat de werkneemster haar werk gedaan zal krijgen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

Secondaire arbeidsvoorwaarden dienen ook aan vrouwen te worden aangeboden. Chevron, bijvoorbeeld, is een multinational die fitnessapparatuur en verzorgingsruimtes aanbiedt binnen hun wereldwijde kantoren. Dit helpt hun vrouwelijke werknemers om te sporten en gezichtsbehandeling te krijgen binnen hun werkomgeving. Dit versterkt de positie van leidinggevende vrouwen om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen en beter te werken. Bied dus ook secundaire arbeidsvoorwaarden aan je vrouwelijke werknemers.

Bied familieondersteuning:

Vrouwen dragen nog steeds het grootste deel van de onbetaalde werkzaamheden, zoals het huishouden. Voor vrouwen wordt het daarom misschien moeilijk om hun huishouden te balanceren met hun werkroutines. Daarom is het belangrijk om te werken richting een stressvrije omgeving voor de vrouwen binnen jouw organisatie. Je kunt dit doen door kinderopvang te bieden aan vrouwen met leidinggevende functies in je bedrijf. Dit vergroot het vrouwelijk leiderschap in je organisatie. Kortom, we kunnen stellen dat er een overvloed aan kwaliteiten van vrouwelijke leiders is waar een bedrijf van kan profiteren. Hierdoor zijn zij erg belangrijk en moeten zij leiderschapsposities krijgen.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.