Accreditaties

CRKBO

SkillGenie is als aanbieder van beroepsgerichte scholing geregistreerd bij het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in het CRKBO-register gebeurt op basis van een onafhankelijke kwaliteitstoets die wordt uitgevoerd door het CPION. Opname in het CRKBO-register geeft aan dat SkillGenie aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

NRTO

SkillGenie is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. SkillGenie conformeert zich aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode.